Thursday, 8 December 2011

Berakit Ke Hulu Berenang Ketepian, Bersakit Dahulu Bersenang Kemudian


                        


No comments:

Post a Comment